Return Policy

 

Return your Order

My product has been delivered, but I want to send it back. How should I proceed?

 

Possible reasons why you want to return:

 • You wish to make use of your right of withdrawal. Let us know within 14 days after delivery of your order that you want to use it.
 • When the order arrived to you, the device or accessory appears to be broken. In that case you can choose to have a new device delivered, or to get your money back.
 • What we have delivered does not match what you ordered. Again you have the choice: exchange or refund.

How do I apply for this return?

Please contact us for the return within 14 days of delivery. Send us an email at the email address orangesupport@allthingstalk.com in which you explain why you claim the right to a return shipment.
We will contact you as soon as possible with our decision as a result of your request and any instructions to complete your return as soon as possible.

Note

This only applies if you have purchased something via the orange-iotshop.allthingstalk.com website.

Consequences of the cancellation

If you cancel your order, you will receive all payments that you have made up to the moment of cancellation, excluding the delivery costs from us.

The refund will be made within 14 calendar days after you return the goods to AllThingsTalk in accordance with our instructions. We pay you back with the same payment method as you used to pay, unless you have explicitly agreed otherwise. No fees will be charged for the refund.

The return will be made at your expense and at the latest 14 days after you have notified us of the cancellation decision. The goods must be returned undamaged and in the original packaging.

Retourner votre commande

 

Vous avez bien reçu votre commande mais vous souhaitez la retourner, comment faire ?

Les raisons possibles de votre retour :

 • Vous souhaitez utiliser votre droit de rétractation. Vous pouvez l’utiliser endéans les 14 jours après la livraison de votre commande.
 • Vous avez reçu un kit NB-IoT ou un accessoire défectueux. Dans ce cas, vous pouvez soit demander la livraison d’un nouvel accessoire ou Kit, soit vous faire rembourser.
 • Ce que vous avez reçu ne correspond pas à votre commande.

Comment demander le retour d’un produit ?

Contactez-nous endéans les 14 jours après la livraison.
Vous pouvez, soit appeler notre service clientèle en envoyant un mail à orangesupport@allthingstalk.com.

Nous vous contacterons dès que possible pour vous transmettre les instructions nécessaires et traiter votre retour dans les meilleurs délais. Ce service est entièrement gratuit.

Bon à savoir :

Cette procédure s’applique uniquement si vous avez effectué votre achat via notre site internet orange-iotshop.allthingstalk.com

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre contrat, nous vous rembourserons tous vos paiements, sauf les frais de livraison. 

Le remboursement intervient au plus tard 14 jours après que nous ayons été informés de votre décision de rétractation, à condition que vous avez retourné les biens à AllThingsTalk. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf votre accord pour l’utilisation d’un autre moyen de paiement. Ce remboursement ne vous occasionne aucun frais.

 Le renvoi intervient à vos frais et au plus tard 14 jours après que vous nous ayez notifié votre décision de rétractation. Les biens doivent être renvoyés non abîmés et dans leur emballage original.

Mijn bestelling terugsturen

Mijn product is geleverd, maar ik wil het terugsturen. Hoe kan ik dit doen?

 

Mogelijke redenen waarom je wil terugsturen:

 • Je wenst gebruik te maken van je herroepingsrecht. Laat ons binnen de 14 dagen na levering van je bestelling weten dat je hiervan gebruik wil maken.
 • Toen de bestelling bij jou arriveerde, blijkt het toestel of accessoire stuk te zijn. In dat geval kan je ervoor kiezen om een nieuw toestel te laten leveren, of om je geld terug te krijgen.
 • Hetgeen we geleverd hebben komt niet overeen met hetgeen je besteld hebt.
  Opnieuw heb je de keuze: omruilen of geld terug.

Hoe moet ik die retour aanvragen?
Neem binnen de 14 dagen na levering contact met ons op voor de retour. Stuur ons een mail op het e-mailadres orangesupport@allthingstalk.com waarin je motiveert waarom je het recht op een retourzending claimt.
Wij contacteren jou zo snel mogelijk terug met onze beslissing naar aanleiding van je verzoek en de eventuele instructies om je retour zo snel mogelijk af te handelen.

Opmerking

Dit is enkel van toepassing indien je iets via de website orange-iotshop.allthingstalk.com hebt aangekocht.

Gevolgen van de herroeping

Als je je bestelling herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op het moment van herroeping hebt gedaan, exclusief de leveringskosten van ons terug.

De terugbetaling gebeurt binnen de 14 kalenderdagen nadat je in overeenstemming met onze instructies de goederen hebt terug verstuurd aan AllThingsTalk. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je oorspronkelijk hebt betaald, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd. Bij de terugbetaling worden er geen kosten in rekening gebracht.

De terugzending gebeurt op jouw kosten en ten laatste 14 dagen nadat je het herroepingsbesluit aan ons hebt meegedeeld. De goederen moeten onbeschadigd en in de originele verpakking worden teruggezonden.