Cookie Policy

 

Why should I accept cookies?

By accepting cookies, you can enjoy a more personalised experience on our website.

Cookies are small packets of information stored by your computer when you visit our website. They help us see the preferences and options that you have chosen so that we can offer you the best possible browsing experience. Don’t worry, they do not contain any personal information like your telephone number, address or credit card details!

You can choose whether or not to accept them. To block them, you will have to change the settings in your Internet browser.

What’s more, some basic functions on our website can only be used when cookies are enabled.

 • to remind us what you have in your basket
 • to remember your username so it’s easier to enter your Customer Area
 • to offer you customised content and offers according to your preferences and your browsing habits

 

And what happens if I disable cookies?

If you disable cookies, you can of course continue to use our website. However, you should be aware that some pages will no longer be accessible and you will have to reactivate cookies to view them.

For example, by blocking cookies, you will no longer be able to use our e-shop, access your Customer Area or top up your credit online. It would be a shame to lose out on these functions!

If you accept these limitations on our website and still want to disable cookies, follow the instructions below, depending on which Internet browser you use.

 

How do I manage cookies?

You can disable cookies if you like.

To do that, you will have to change the settings in your Internet browser. If you are less than happy with your experience on our website without cookies, you can reactivate them following the same instructions. Here’s how to find the options about cookies in your current browser:

 

Internet Explorer

 • In the toolbar, go to Tools, and then Internet Options.
 • In the General tab, click onDelete under Browsing history.
 • In the Delete browsing history dialogue box, click on Delete cookies.
 • Click on Yes.

 

Chrome

 • Click on the spanner symbol (Tool menu) in the browser toolbar.
 • Select Settings.
 • Click on Show advanced settings.
 • Under Privacy, click on Content settings
 • Under Cookies, you can change your settings for cookies.

 

Firefox

 • At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, then select Options.
 • Click on Privacy.
 • Select Use custom settings for history.
 • Uncheck the box next to Accept cookies.
 • Click on OK.

 

Safari

 • On the main screen, select Preferences, then Privacy.
 • Click on Accept cookies and choose “never”, “sites visited” or “always”.
 

Pourquoi accepter les cookies ?

En acceptant les cookies, vous accédez à une expérience plus personnalisée sur notre site.

Les cookies sont des petits morceaux d’informations stockés sur votre ordinateur lorsque vous visitez notre site. Ils nous permettent de retenir les préférences et les options que vous avez choisies pour vous offrir une meilleure expérience de surf en ligne. Pas d’inquiétude, il ne s’agit en aucun cas d’informations personnelles comme votre numéro de téléphone, votre adresse ou le numéro de votre carte de crédit !

C’est à vous de décider si vous les acceptez. Pour les bloquer, vous devez adapter les options de votre navigateur internet.

De plus, certaines fonctionnalités de base de notre site ne peuvent être utilisées que lorsque les cookies sont autorisés.

 • de nous rappeler ce que vous avez dans votre panier
 • de retenir votre login pour accéder facilement à votre Espace Client
 • de vous offrir du contenu et des offres personnalisés selon vos préférences et vos habitudes de surf

 

Et si je bloque les cookies ?

Si vous n’autorisez pas les cookies, vous pourrez bien évidemment continuer à surfer sur notre site. Vous devez toutefois savoir que certaines pages ne seront alors plus accessibles et vous devrez réactiver les cookies pour les visiter.

Par exemple, en bloquant les cookies, vous ne pourrez plus surfer sur notre e-shop, consulter votre Espace client ou recharger votre crédit en ligne. Ce serait bien dommage de ne pas pouvoir profiter de ces fonctionnalités !

Si vous acceptez ces limitations sur notre site et vous désirez tout de même bloquer l’utilisation des cookies, suivez les instructions ci-dessous, selon le type de votre navigateur internet.

 

Comment gérer les cookies ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez bloquer l’utilisation de cookies.

Pour cela, vous devez adapter les options de votre navigateur internet. Si l’expérience de notre site en bloquant les cookies ne vous convient pas, vous pouvez à nouveau les réactiver en suivant les mêmes instructions. Voici comment retrouver les options concernant les cookies dans votre navigateur internet actuel :

 

Internet Explorer

 • Dans la barre de navigation, allez dans Outils, puis Propriétés de l’internet.
 • Sous l’onglet Général, cliquez sur Supprimer sous Historique de navigation.
 • Dans la boîte de dialogue Supprimer l’historique de navigation, cliquez sur Supprimer les cookies.

 

Chrome

 • Cliquez sur l’icône représentant une clé à molette (menu Outils) qui est située dans la barre d’outils du navigateur.
 • Sélectionnez Paramètres.
 • Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
 • Dans la section Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu
 • Dans la section Cookies, vous pouvez modifier les paramètres des cookies.

 

Firefox

 • En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le bouton Firefox, puis sélectionnez Options.
 • Sélectionnez le panneau Vie privée.
 • Paramétrez Règles de conservation : à utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique.
 • Enlevez la sélection à côté de Acceptez les cookies.
 • Cliquez sur OK.

 

Safari

 • Sur l’écran principal, choisissez Réglages, puis Safari.
 • Cliquez sur Accepter les cookies et choisissez « jamais », « des sites visités » ou « toujours ».
 

Waarom cookies accepteren?

Wanneer je akkoord gaat met de cookies, dan krijg je toegang tot een meer gepersonaliseerde versie van onze website.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op jouw computer wanneer je onze site bezoekt. Ze stellen ons in staat de voorkeuren en opties die je hebt gekozen (Nederlands of Frans bijvoorbeeld) te herinneren, zo kunnen we jou een betere ervaring bieden wanneer je onze site opnieuw bezoekt. Maak je geen zorgen, het gaat hier dus zeker niet om persoonlijke informatie zoals je telefoonnummer, je adres of het nummer van je kredietkaart!

Het is aan jou om te beslissen of je hiermee akkoord gaat. Om de cookies te blokkeren, kan je de opties van je internet browser aanpassen. Hoe dat precies in zijn werk gaat hangt af van de browser die je gebruikt.

Bovendien zijn bepaalde features van onze website helemaal niet beschikbaar wanneer je geen cookies toelaat. Cookies laten ons bijvoorbeeld toe om:

 • Te onthouden wat je in je winkelwagentje hebt
 • Je login te onthouden voor de Klantenzone
 • Je advertenties op maat aan te bieden op basis van je voorkeuren en surfgedrag op onze website

 

En als ik de cookies blokkeer?

Wanneer je geen cookies toelaat, dan kan je uiteraard nog steeds onze website bezoeken. Maar wees ervan bewust dat bepaalde pagina’s niet beschikbaar zullen zijn wanneer de cookies gedeactiveerd zijn.

Bijvoorbeeld, wanneer je cookies blokkeert, dan kan je geen gebruikmaken van onze e-shop, inloggen op je klantenzone of je herlaadkaart online herladen. Het zou natuurlijk jammer zijn als je geen gebruik meer kan maken van deze mogelijkheden!

Als je akkoord gaat met deze beperkingen op onze website en je wil de cookies echt blokkeren, volg dan onderstaande instructies voor jouw browser.

 

Hoe mijn cookies beheren?

Als je dat wenst kan je cookies uitschakelen.

Wil je dit doen, verander dan de instellingen van jouw Internet browser. Indien je minder gelukkig bent met de gebruikservaring zonder cookies, kan je deze terug inschakelen door dezelfde procedure te volgen. Zo schakel je cookies uit in je browser:

 

Internet Explorer

 • In de navigatiebalk, klik op Extra en dan Internet Opties.
 • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren (of naar beneden om alle cookies toe te staan).
 • Klik op OK.

 

Chrome

 • Klik op het pictogram Gereedschap op de werkbalk van Chrome (dit is een soort tangetje)
 • Selecteer Instellingen
 • Klik op Geavanceerde instellingen weergeven
 • Klik in het gedeelte Privacy op de knop met de tekst Instellingen voor inhoud
 • Kies in het gedeelte Cookies voor de instelling Cookies standaard blokkeren

 

Firefox

 • Klik in de menubalk op het menu Firefox en kies voor Voorkeuren
 • Klik op het knopje met de tekst Privacy
 • Onder Geschiedenis zie je staan: Firefox zal’ met daarachter een keuzemenu; kies in dit keuzemenu voor de optie: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis
 • Haal het vinkje weg voor de optie: Cookies van websites accepteren
 • Sluit het venster Voorkeuren

 

Safari

 • Klik op Safari en kies voor Voorkeuren
 • Klik op het blokje met de tekst Privacy
 • Achter de optie Blokkeer cookies kies je voor: Altijd